top of page

MWY I DDOD!  // MORE COMING SOON!

Bydd Lisa a minnau yn cydweithio eto yn y flwyddyn newydd i greu mwy o glustogau. 

Lisa and I will collaborate again in the new year to create more cushions.

Clustogau LisaSiw Cushions: Text
pink.jpg
gwyrdd gwely.jpg
glas gwely.jpg
image3.jpeg
gwyrdd poofy.jpeg
image7.jpeg
glas.jpg
image4.jpeg
image5.jpeg
image6.jpeg
gwyrdd.jpeg

CLUSTOGAU ADDURNIADOL// 
DECORATIVE CUSHIONS

Cwiltsiw & Lisa Eurgain Taylor

Clustogau Addurniadol (20x20cm) wedi eu greu o ddefnydd organig canfas gyda phrintiau yr artist talentog, Lisa Eurgain Taylor.

WEDI GWERTHU

Decorative Cushions (20x20cm) made by Cwiltsiw using Organic canvas fabric printed with the famous artwork by Lisa Eurgain Taylor. 

SOLD OUT

Clustogau LisaSiw Cushions: Welcome
Clustogau LisaSiw Cushions: Pro Gallery
bottom of page