top of page
Logo Lili'r Wyddfa copy.jpg

LILI'R WYDDFA
SNOWDON LILY

Casgliad newydd sbon yn arbennig i Cwiltsiw.

A brand new collection exclusively to Cwiltsiw.

Dyma gasgliad Lili'r Wyddfa. Defnydd cwbl unigryw sydd wedi cael ei ddylunio yn arbennig ar gyfer Cwiltsiw gan yr artist, Manon Awst. 

The Snowdon Lily range. An exclusive fabric designed by the artist, Manon Awst. 

Lili'r Wyddfa: Welcome
Lili'r Wyddfa: Meet the Team

Am yr artist // About the artist

MANON AWST

Artist o Gaernarfon yw Manon Awst, sy’n archwilio safleoedd drwy greu gosodiadau, ffilmiau a pherfformiadau. Mi astudiodd Bensaerniaeth yng Nghaergrawnt, ac mae hi wedi arddangos ei gwaith ledled Ewrop. Mae ei llyfr braslunio gyda hi ym mhobman, lle mae hi'n sgetsio ac yn casglu syniadau. O fan hyn ddaeth y darlun gwreiddiol ar gyfer Lili'r Wyddfa. 


Manon Awst lives in Caernarfon, and explores sites through making sculptures, films and performances. She studied Architecture at Cambridge University and has exhibited her work across Europe. She always has her sketchbook on her, where she draws and gathers ideas. Here is where the original drawing for Snowdon Lily was made.

lili'r Wyddfa Sketch.jpg
Lili'r Wyddfa: Image
Lili'r Wyddfa: Product Slider
bottom of page