top of page

CEFNOGI'N LLEOL // SUPPORT LOCAL

Siopa Bach, Cefnogi'n lleol
Shop Small, Support Local

IMG_6148_edited.jpg

CWYR COPA // LILI'R WYDDFA // WAX WRAPS

Outstanding Quality

Mae Cwyr Copa yn fusnes bychain wedi ei leoli yn ardal Bethesda sydd yn creu defnyddiau cwyr gwenyn cynaladwy. 

Cwyr Copa is a small business based in Bethesda that makes Beeswax Fabric Wraps. 

IMG_6937.JPG

GEMWAITH GWYNDY JEWELLERY

Outstanding Quality

Busnas bach o Ben Llyn sydd yn creu gemwaith clai cyfoes ac unigryw. Mae'r set yma o glustdlysau wedi ei wneud yn arbennig ar gyfer Cwiltsiw ac yn gweddu'n berffaith gyda chasgliad Lili'r Wyddfa.  

A small business from the Llyn Peninsula creating unique and contemporary clay jewellery. These earrings have been created exclusively for Cwiltsiw.

IMG_5443.JPG

SEBON GLASGOED

Pen Llyn // Llyn Peninsula

Mae Sebon Glascoed yn creu sebon crefftus moethus wedi’i greu â chariad mewn sypiau bach, gan ddefnyddio olewau hanfodol pur ardystiedig. Maent yn llawn menyn shea a chynhwysion eraill o safon sy’n llesol i’r croen.

Sebon Glascoed creat luxurious artisan soap is lovingly made in small batches using certified, pure essential oils, and are rich in skin loving shea butter and other quality nourishing ingredients.

Contact
Siocled.jpg

SIOCLED MELIN LLYNON

Truly Top-Notch

Siocled Newydd Sbon Melin Llynon. Wedi eu wneud gan Richard Holt a'i dim ar Ynys Mon. A fyddwch chi digon ffodus o guro'r tocyn gopr? 

Introducing the new brand of chocolate - Melin Llynon Siocled. Made on Anglesey  by Richard Holt and his team at Melin Llynon. Will you be one of the lucky winners of the copper ticket? 

Cefnogi'n Lleol // Support Local: Features
bottom of page